Vår nye samarbeidspartner?

For forespørsel om samarbeid med Ence, ta gjerne kontakt med oss gjennom skjemaet under og fortell oss litt om deres merke.

Vi vil gjerne høre om de miljømessige og sosiale innvirkningene produksjonen deres har på omgivelsene. Hvilke materialer finnes i produktene? Hvordan har arbeiderne det, og hvilken forsikring har vi på at de har det godt? Vi ønsker å gi våre kunder så mye informasjon som mulig, og vil dermed jobbe for at våre samarbeidspartnere pusher sine leverandører for å få så mye informasjon som mulig.

Som samarbeidspartner av Ence blir man del av et nettverk og fellesskap av dedikerte gründere og ledere i samfunnsbevisste bedrifter som tar sitt ansvar på alvor. Nettverket er ment for å støtte bedrifter som jobber mot en bedre verden, og å legge best mulig til rette for deres suksess. Her deles kunnskap, erfaringer, og det knyttes bekjentskaper og kan skapes samarbeid på tvers. Vårt viktigste mål er at bedrifter som gjør godt, skal ta størst plass.

På Ence fronter vi merker som er så transparente som mulig om sin produksjonskjede,  og som bestreber seg å holde de til enhver tid beste standardene for miljø og mennesker.

Miljø

Merkene vi fronter skal ha miljøvennlige produkter, som er laget av naturlige og resirkulerte materialer. Emballasjen skal også være gjenvinnbar, og på samme måte som produktet være minst mulig komplekst laget, slik at det kan resirkuleres. Dette er ikke mulig å få til i alle tilfeller, men vi ønsker å ha merker på Ence som hele tiden jobber for å bli bedre.

Miljømessig bærekraft er også relativt komplisert, og det finnes ikke alltid en fasit. Derfor vil vi eksempelvis kunne ha produkter av syntetiske stoffer, men som av andre grunner har fått plass på Ence. I slike tilfeller har vi gjort en helhetsvurdering på at det aktuelle produktet er det beste tilgjengelige alternativet for miljøet. I alle tilfeller ønsker vi å være så ærlige med kundene våre som mulig, og vil gi dem all informasjon tilgjengelig og være tydelige på både positive og negative konsekvensene, slik at de kan gjøre seg opp en egen mening.

Mennesker

Merkene vi samarbeider med skal bestrebe seg de beste arbeidsvilkårene for alle som er involvert i produksjonskjeden. Her ønsker vi så mye informasjon om mulig, for å videreformidle til våre kunder. Arbeiderne skal behandles med respekt, de skal få en levelig lønn og ikke utsettes for tvunget overtidsarbeid.