Ence er en markedsplass for ulike merker som selger hver sine produkter på samme plattform. De ulike merkenes produksjon og distribusjon er dermed uavhengig av hverandre. Det vil si at dersom du eksempelvis bestiller ett produkt fra merke nummer 1 og ett produkt fra merke nummer 2 i samme bestilling , vil du få disse produktene i hver sin pakke sendt til deg. Dersom du kjøper flere produkter fra samme merke i samme bestilling, vil du få disse i samme pakke.

Du finner mer informasjon om leveringstid og leveringsmetode for de ulike merkene finner du under hver merketekst. En oversikt over merkene finner du her.

Vi håper at dette ikke medfører noen ulempe for deg. Vi har kommet frem til at en slik løsning er er best for Ences drift, og for miljøet.

Vi tenker at Ence skal være et alternativ til å handle på hver av de ulike nettbutikkene for seg. Gjennom å handle i Ence betaler man en rimeligere sum i frakt totalt, og handelen er tidsmessig mer effektiv.

Dersom Ence hadde hatt eget lager, ville også alternativet vært at alle pakkene skulle blitt sendt innom vårt lager for så å bli sendt samlet fra oss og videre til deg som kunde, noe som ville både skapt lengre leveringstid og totalt mer emballasje. Med tanke på verdiene våre om miljø og bærekraft, blir ikke poenget om å få én samlet pakke verdt det ut fra hva som må ofres miljømessig av ekstra emballasje og frakt.

Enkelte merker i Ence selger også produkter på bestilling, noe som anses som et godt miljøvennlig tiltak. På denne måten produserer ikke leverandører mer enn det som faktisk blir kjøpt. Da måtte vi i Ence fått tilsendt ett og ett produkt til oss for å sende videre. Med denne modellen blir det også vanskelig og unødvendig for Ence å ha et lager kun for å sende samlede pakker.

Vi håper at du som kunde forstår vår tankegang om dette. Dersom du har en tilbakemelding på leveringsmetodene som går på bedre løsninger som gagner miljøet først, er vi åpne for å høre fra deg på chat eller hei@ence.no!

 

googlebe4c912ed716a63a.html

About the author : rachahanine

Leave A Comment

Related posts

    Popular products

    Product categories