Du som vår kunde er viktig for oss. På denne siden finner du viktig informasjon for deg som kunde og dine rettigheter. Avtalen er regulert av de standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over nettet, og er mellom deg som kjøper og Ence som selger.

Selger er Ence, post@ence.no, +47 462 20 629, org. nr. 925162701, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

 

LEVERING

De ulike merkene kjøper kan handle fra i nettbutikken opererer med ulik leveringstid, og produktene kjøper bestiller vil dermed leveres i ulike pakker og til ulik tid. Dette skyldes at de ulike merkenes produksjon og distribusjon foregår uavhengig av hverandre. Kjøper kan forvente å få alle produkter bestilt fra samme merke/leverandør å komme til samme tid og i samme pakke.

Den generelle leveringstiden ligger på mellom 2-30 dager. Nærmere om leveringstid for hvert enkelt produkt finner du i dets produktbeskrivelse, samt under praktisk informasjon om merkene her. Leverandøren skal, i selgers plass, levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

 

ANGRERETT

Du har rett til å levere tilbake varen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette.

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du mottar varen. For å kunne bruke angreretten må du gi beskjed om dette på e-post til oss (post@ence.no).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender mail om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Returer foretas til adresse oppgitt i følgeseddelen i pakken. Ved fravær av følgeseddel brukes leverandørens tilhørende adresse oppgitt på våre nettsider.

 

VIRKNINGENE AV AT ANGRERETTEN BRUKES:

Dersom du går fra denne avtalen grunnet skader på pakken eller lengre leveringstid enn lovet, eller andre grunner som ikke er forårsaket av deg, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Dersom du går fra denne avtalen av andre grunner, vil ikke fraktkostnader tilbakebetales.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen. Du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt. Vi vil bære kostnadene ved å returnere varene.

 

KLAGE

Har du noen klager på en vare du har mottatt eller andre henvendelser? Kontakt oss på post@ence.no.

 

INFORMASJON OM SELSKAPET:

Ence er eid av RACHA HANINE
Organisasjonsnummer: 925 162 701
post@ence.no
+47 462 20 629
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo