Du som Ence-kunde er viktig for oss. På denne siden finner du viktig informasjon for deg som kunde og dine rettigheter. Avtalen er regulert av de standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over nettet, og er mellom deg som kjøper og oss, Ence, som selger.

Selger er Ence AS, post@ence.no, +47 462 20 629, org. nr. 926 830 368, og betegnes i det følgende som «vi».

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  «du».

BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Den oppgitte prisen for produktet/tjenesten er den totale prisen du skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. 

Ved unntakstilfeller der du vil kunne belastes for avgifter og tilleggskostnader i tillegg til oppgitt pris på vår plattform, skal du i alle tilfeller opplyses på forhånd om dette. Det vil som regel informeres om på produktsiden.

Vi kan kreve betaling for produktet fra det tidspunkt den blir sendt fra vår(e) leverandør(er) til deg. Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan vi reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som produktet sendes.

LEVERING

De ulike merkene du kan handle fra i Ence opererer med ulik leveringstid, og produktene du bestiller vil dermed leveres i ulike pakker og til ulik tid. Dette skyldes at de ulike merkene er ulike leverandører, og hver sin produksjon og distribusjon foregår uavhengig av hverandre. Du kan forvente å få alle produkter bestilt fra samme merke/leverandør å komme til samme tid og i samme pakke.

Den generelle leveringstiden ligger på mellom 2-30 dager. Nærmere om leveringstid for hvert enkelt produkt finner du i dets produktbeskrivelse, samt under praktisk informasjon om merkene her. Leverandøren skal, i vår plass, levere produktet til deg uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra deg.

Levering er skjedd når du, eller din representant, har overtatt tingen.

ANGRERETT

Du har rett til å returnere produktet innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du mottar produktet. 

For å benytte deg av angreretten må produktet være ubrukt/uskadet.

For å kunne bruke angreretten må du gi beskjed om dette på e-post til oss (post@ence.no). For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender mail om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Du vil videre få tilsendt adresse for tilbakesending av produktet fra oss. 

VIRKNINGENE AV AT ANGRERETTEN BRUKES

Dersom du påberoper deg angreretten vil du få tilbakebetalt hele beløpet du betalte for produktet, inklusiv fraktkostnader. 

Du må returnere produktet uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville påberope deg angreretten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake produktet før fristen på 14 dager er utløpt. Du vil selv måtte bære kostnadene ved å returnere produktet.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen. Du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått produktet tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at produktet er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

REKLAMASJON

Du har rett til å returnere produktet grunnet skader på pakken eller lengre leveringstid enn lovet, eller andre grunner som ikke er forårsaket av deg. Fristen for å reklamere er senest to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen, og må senest skje to år etter at du overtok produktet.  

For å kunne bruke reklamasjonsretten må du gi beskjed om dette på e-post til oss (post@ence.no). For å overholde reklamasjonsfristen er det tilstrekkelig at du sender mail om at du vil bruke reklamasjonsretten før reklamasjonsretten utløper. Du vil videre få tilsendt adresse for tilbakesending av produktet fra oss. 

For å få få tilbakebetalt fraktkostnader for retur av produktet skal du sende kvittering av betaling for retur til samme mail (post@ence.no).

VIRKNINGENE AV AT REKLAMASJONSRETTEN BRUKES

Dersom du påberoper deg reklamasjonsretten vil du få tilbakebetalt hele beløpet du betalte for produktet, inklusiv fraktkostnader og returkostnader.

Du må returnere produktet uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville påberope deg reklamasjonsretten. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake produktet før fristen på 14 dager er utløpt. 

Vi vil bære kostnadene ved å returnere produktet, og du vil få dette tilbakebetalt i samme transaksjon som resten av beløpet. For å få få tilbakebetalt fraktkostnader for retur av produktet skal du legge ved kvittering av betaling for retur.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen. Du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått produktet tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at produktet er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

KLAGE

Har du noen klager på et produkt du har mottatt eller andre henvendelser? Kontakt oss på post@ence.no.

INFROMASJON OM SELSKAPET​

 

Ence AS
Organisasjonsnummer: 926 830 368
post@ence.no
+47 462 20 629
Gaustadalléen 21, 0349 Oslo