Velkommen til den nye markedsplassen Ence!

Vi har jobbet lenge med å utvikle en ny nettside som ville gjøre det enklere å handle bærekraftig. Den nye markedsplassen gir bedre oversikt over merkene. 

Dersom du opplever noe uforventet med nettsiden vår, eller ønsker å gi tilbakemelding, se vår tilbakemelding skjema